บริษัท ไฮแลนด์ อุตสาหกรรม จำกัด

เราเป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกและหลอดดูดน้ำส่งออกทั่วโลก ซึ่งผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และได้รับการรับรองระบบ GMP จาก NSF International ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและใช้กันอย่างแพร่หลายใน ฟาสฟู๊ด ภัตคาร ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลชั้นนำ รวมถึงผลิตภายใต้ชื่อของลูกค้า อาทิ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ ฯลฯ

ถุงพลาสติก

img

เราเป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกในประเทศไทย ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกที่หลากหลาย

หลอดดูด

img

เราเป็นผู้ผลิตหลอดดูดน้ำคุณภาพสูง ด้วยสินค้าอันหลากหลาย อาทิเช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน แท่งคนกาแฟ ทั้งที่บรรจุในห่อกระดาษหรือห่อฟิล์ม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและความสะอาด ปลอดภัยถูกสุขอนามัย จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาลทั่วไป

สินค้าอื่นๆ

img

เราเป็นผู้ผลิตไม้จิ้มฟัน น้ำตาลซองและสินค้าต่างๆ ที่เรามีและพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ไฮแลนด์ อุตสาหกรรม จำกัด

สำนักงาน : 33/14-15 ม.8 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 02-984-3555 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-984-3860
โรงงาน : 9 ม.6 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร 02-150-2512-9 แฟกซ์ 02-150-2510-1